AKTUALITY

08.
Sep
Novinka

Predstavujeme Vám vynovenú fľašu Baldovskej minerálnej vody, ktorú budete môcť ľahko a pevne uchopiť a výborne s ňou manipulovať.

http://www.minvody.sk/public/media/5853/Baldovska%20jemne%20perliv%C3%A1%202,0%20L%202.jpg

MAILINGLIST

Je všeobecne známe, že na území Slovenskej republiky sa nachádza v porovnaní s inými krajinami neobvyklé množstvo minerálnych prameňov. Nie na všetkých je možné zabezpečiť žriedelné podnikanie.

Len na najhodnotnejších prameňoch, ktoré boli spôsobilé na plnenie do fliaš vznikli žriedelné závody. Tieto pramene boli podľa platného právneho poriadku vyhlásené za prírodné zdroje minerálnych vôd stolových alebo za prírodné liečivé zdroje.