AKTUALITY

27.
Feb
Ocenenie Slovak Superbrands 2017

Minerálna voda Baldovská opäť získala ocenenie Slovak Superbrands.

27.
Feb
Poďakovanie

Naša spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s. dostala poďakovanie v mene veľvyslanectva USA v Bratislave za aktívnu účasť na projekte "Transaltlantický obchod: nové príležitosti pre slovenské podniky", ktorý je spoločným projektom inštitútu Európskeho partnerstva pre verejné stratégie (EPPP) a Veľvyslanectva USA v Bratislave.

 

27.
Feb
Novinka

Predstavujeme Vám vynovenú fľašu Baldovskej minerálnej vody, ktorú budete môcť ľahko a pevne uchopiť a výborne s ňou manipulovať.

http://www.minvody.sk/public/media/5853/Baldovska%20jemne%20perliv%C3%A1%202,0%20L%202.jpg

MAILINGLIST

Je všeobecne známe, že na území Slovenskej republiky sa nachádza v porovnaní s inými krajinami neobvyklé množstvo minerálnych prameňov. Nie na všetkých je možné zabezpečiť žriedelné podnikanie.

Len na najhodnotnejších prameňoch, ktoré boli spôsobilé na plnenie do fliaš vznikli žriedelné závody. Tieto pramene boli podľa platného právneho poriadku vyhlásené za prírodné zdroje minerálnych vôd stolových alebo za prírodné liečivé zdroje.